ติดต่อเรา

งานธุรการ
กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5394 3143
แฟกซ์ 0 5394 1147

.ประกาศประชาสัมพันธ์

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รออนุมัติ

27
28
29
30
31


หมายเหตุ
- สัญลักษณ์ หมายถึง ในวันนั้นมีรายการจองห้องประชุม
- ข้อความว่ารออนุมัติ หมายถึง มีรายการจองแล้วในวันนั้น แต่อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเอกสาร และการยืนยันจากหน่วยงานที่ดูแลห้องประชุม

 

จัดทำโดย งานสารบรรณและธุรการ กองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5394 3013 - 14 โทรสาร 0 5321 7143, 0 5394 3002